ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การเงิน การคลัง และการงบประมาณ -> คู่มือการใช้บัตรเครดิตราชการอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง กรมบัญชีกลาง. สำนักการเงินการคลัง
สำนักพิมพ์ กรมบัญชีกลาง
ชนิดหนังสือ­ หนังสือกรมบัญชีกลาง
หมวดหนังสือ­ การเงิน การคลัง และการงบประมาณ
หัวเรื่อง บัตรเครดิตสำหรับหน่วยงานราชการ -- คู่มือ
รหัสหนังสือ­ 09000091
เลข ISBN -
ปีที่นำเข้า 2015-09-11
จำนวนหน้า 81
จำนวนหนังสือ 10 เล่ม
รายละเอียด มีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การใช้บัตรเครดิตสำหรับหน่วยงานราชการ ขั้นตอนวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้บัตรเครดิตสำหรับหน่วยงานราชการ และแนวทางปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการใช้บัตรเครดิตราชการในระบบ GFMIS เพื่อเป็นส่วนช่วยสนับสนุนให้หน่วยงานราชการ มีความเข้าใจ และสามารถใช้บัตรเครดิตราชการในการใช้จ่ายเงินได้อย่างถูกต้อง
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.237.2.4