ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> กรมบัญชีกลาง -> 120 ปี กรมบัญชีกลาง = 120th Anniversary The Comptroller General's Departmentอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง กรมบัญชีกลาง
สำนักพิมพ์ กรมบัญชีกลาง
ชนิดหนังสือ­ หนังสือกรมบัญชีกลาง
หมวดหนังสือ­ กรมบัญชีกลาง
หัวเรื่อง กรมบัญชีกลาง -- หนังสือที่ระลึก
รหัสหนังสือ­ 09000090
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2015-08-11
จำนวนหน้า 192
จำนวนหนังสือ 10 เล่ม
รายละเอียด รวบรวม และเผยแพร่ประวัติความเป็นมา บทบาท ภารกิจของกรมบัญชีกลาง รวมไปถึงการให้ความรู้เชิงประวัติศาสตร์ สาระเกี่ยวกับการดูแล และบริหารการเงินภาครัฐแก่ประชาชนโดยทั่วไป
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.198.139.112