ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ความรับผิดทางละเมิด -> บอกกล่าวเล่าเรื่อง จากใจชาวแพ่งอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง กรมบัญชีกลาง. สำนักความรับผิดทางแพ่ง
สำนักพิมพ์ กรมบัญชีกลาง
ชนิดหนังสือ­ หนังสือกรมบัญชีกลาง
หมวดหนังสือ­ ความรับผิดทางละเมิด
หัวเรื่อง ความรับผิดทางแพ่ง, ความรับผิดทางละเมิด
รหัสหนังสือ­ 09000088
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2015-08-07
จำนวนหน้า 111
จำนวนหนังสือ 10 เล่ม
รายละเอียด หนังสือเล่มนี้ รวบรวมเนื้อหาการบังคับใช้กฎหมาย ว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ มาเป็นระยะเวลาถึง 17 ปี ในปี พ.ศ. 2556 รวมถึงสาระน่ารู้จากคำพิพากษาของศาลปกครอง แนวคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา และแนวคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่ง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ ตระหนักถึงภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.227.97.219