ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> กีฬา ท่องเที่ยว สุขภาพ และอาหาร -> ท่องเที่ยวชัยนาทตามรอยพระยุคคลบาทอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง สำนักงานจังหวัดชัยนาท
สำนักพิมพ์ กรมบัญชีกลาง
ชนิดหนังสือ­ หนังสือกรมบัญชีกลาง
หมวดหนังสือ­ กีฬา ท่องเที่ยว สุขภาพ และอาหาร
หัวเรื่อง ชัยนาท -- การท่องเที่ยว, ตามรอยพระยุคคลบาท
รหัสหนังสือ­ 09000080
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2015-08-05
จำนวนหน้า 56
จำนวนหนังสือ 10 เล่ม
รายละเอียด หนังสือเล่มนี้ ได้นำเสนอเรื่องราวการเสด็จประพาสสถานที่ต่างๆ ในจังหวัดชัยนาทของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนแนะนำสถานท่องเที่ยวตามรอยพระยุคคลบาทในจังหวัดชัยนาท
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.204.2.231