ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> กรมบัญชีกลาง -> รายงานผลสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง กรมบัญชีกลาง. กองแผนงาน
สำนักพิมพ์ กรมบัญชีกลาง
ชนิดหนังสือ­ หนังสือกรมบัญชีกลาง
หมวดหนังสือ­ กรมบัญชีกลาง
หัวเรื่อง กรมบัญชีกลาง -- ความพึงพอใจ, ความพึงพอใจ
รหัสหนังสือ­ 09000076
เลข ISBN -
ปีที่นำเข้า 2015-07-24
จำนวนหน้า 127
จำนวนหนังสือ 10 เล่ม
รายละเอียด ผลสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.198.139.112