ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> สวัสดิการ และค่าตอบแทน -> ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง กรมบัญชีกลาง
สำนักพิมพ์ กรมบัญชีกลาง
ชนิดหนังสือ­ หนังสือกรมบัญชีกลาง
หมวดหนังสือ­ สวัสดิการ และค่าตอบแทน
หัวเรื่อง การฝึกอบรม -- ค่าใช้จ่าย, การประชุมระหว่างประเทศ -- ค่าใช้จ่าย, การจัดงาน -- ค่าใช้จ่าย
รหัสหนังสือ­ 09000069
เลข ISBN -
ปีที่นำเข้า 2015-07-23
จำนวนหน้า 93
จำนวนหนังสือ 10 เล่ม
รายละเอียด รายละเอียด คู่มือค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดหางาน และการประชุมระหว่างประเทศ เล่มนี้ เป็นการนำความรู้จากการปฏิบัติงาน ประสบการณ์จริง ตลอดจนรวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และข้อมูลต่างๆ โดยมีขอบเขตเนื้อหา เช่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการจัดหางาน และค่าใช้จ่ายในการประชุมระหว่างประเทศ เป็นต้น เพื่อช่วยให้บุคลากรของกรมบัญชีกลางได้ศึกษาพัฒนาความรู้ด้วยตนเอง
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.237.205.144