ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> สวัสดิการ และค่าตอบแทน -> สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง กรมบัญชีกลาง
สำนักพิมพ์ กรมบัญชีกลาง
ชนิดหนังสือ­ หนังสือกรมบัญชีกลาง
หมวดหนังสือ­ สวัสดิการ และค่าตอบแทน
หัวเรื่อง ข้าราชการ -- สวัสดิการการศึกษาบุตร
รหัสหนังสือ­ 09000067
เลข ISBN -
ปีที่นำเข้า 2015-07-23
จำนวนหน้า 80
จำนวนหนังสือ 10 เล่ม
รายละเอียด รายละเอียด สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรได้สรุปสาระสำคัญของพระราชกฤษฎีกา คำสั่ง กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง แนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรในสถานศึกษาของทางราชการ และสถานศึกษาของเอกชน การยื่นขอใช้สิทธิ การอนุมัติ ระยะเวลาการยื่นขอใช้สิทธิเบิก และการเบิกจ่ายเงินตามประเภทและอัตราบำรุงการศึกษาและเงินค่าเล่าเรียนที่กำหนด ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติงานในการเบิกสวัสดิการการศึกษาบุตร แบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และประเด็นคำถาม-คำตอบ
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.227.97.219