ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> GFMIS -> การปฏิบัติงานระบบรับและนำส่งผ่าน GFMIS
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง กรมบัญชีกลาง
สำนักพิมพ์ กรมบัญชีกลาง
ชนิดหนังสือ­ หนังสือกรมบัญชีกลาง
หมวดหนังสือ­ GFMIS
หัวเรื่อง GFMIS -- ระบบรับและนำส่งเงิน, นักวิชาการเงินและบัญชี, ระบบบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
รหัสหนังสือ­ 09000062
เลข ISBN -
ปีที่นำเข้า 2015-07-21
จำนวนหน้า 221
จำนวนหนังสือ 10 เล่ม
รายละเอียด การพัฒนาระบบการรับและนำส่งผ่าน GFMIS Web Online เพื่อลดขั้นตอนการ Encryption แฟ้มข้อมูล มีรายงานที่แสดงข้อมูลรายการรับเงิน และข้อมูลรายการนำส่งเงิน เพื่อให้หน่วยงานสามารถตรวจสอบข้อมูลการบันทึกรายการรับและนำส่งได้อย่างถูกต้อง
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.237.2.4