ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> GFMIS -> การปฏิบัติงานกระบวนการเบิกเกินส่งคืนผ่าน GFMIS
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง กรมบัญชีกลาง
สำนักพิมพ์ กรมบัญชีกลาง
ชนิดหนังสือ­ หนังสือกรมบัญชีกลาง
หมวดหนังสือ­ GFMIS
หัวเรื่อง GFMIS, ระบบบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
รหัสหนังสือ­ 09000059
เลข ISBN -
ปีที่นำเข้า 2015-07-20
จำนวนหน้า 241
จำนวนหนังสือ 10 เล่ม
รายละเอียด รวบรวมเนื้อหาการบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืนในระบบ GFMIS เพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน และรับทราบวิธีการบันทึกรายการเกี่ยวกับกระบวนงานเบิกเกินส่งคืน
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.227.97.219