ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> กรมบัญชีกลาง -> รายงานผลสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง กรมบัญชีกลาง. กองแผนงาน
สำนักพิมพ์ กรมบัญชีกลาง
ชนิดหนังสือ­ หนังสือกรมบัญชีกลาง
หมวดหนังสือ­ กรมบัญชีกลาง
หัวเรื่อง กรมบัญชีกลาง -- ความพึงพอใจ, ความพึงพอใจ
รหัสหนังสือ­ 09000054
เลข ISBN -
ปีที่นำเข้า 2015-07-08
จำนวนหน้า 127
จำนวนหนังสือ 10 เล่ม
รายละเอียด ผลสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อกรมบัญชีกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.237.2.4