ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> กรมบัญชีกลาง -> รายงานผลสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง กรมบัญชีกลาง. กองแผนงาน
สำนักพิมพ์ กรมบัญชีกลาง
ชนิดหนังสือ­ หนังสือกรมบัญชีกลาง
หมวดหนังสือ­ กรมบัญชีกลาง
หัวเรื่อง สำนักงานคลังจังหวัด -- ความพึงพอใจ
รหัสหนังสือ­ 09000044
เลข ISBN -
ปีที่นำเข้า 2015-07-07
จำนวนหน้า 420
จำนวนหนังสือ 10 เล่ม
รายละเอียด ผลสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.204.2.231