ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การเงิน การคลัง และการงบประมาณ -> รายงานการศึกษาดูงานสาธารณรัฐออสเตรีย และสาธารณรัฐเช็ก หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 2 วันที่ 3-9 พฤษภาคม พ.ศ. 2558อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง กรมบัญชีกลาง
สำนักพิมพ์ กรมบัญชีกลาง
ชนิดหนังสือ­ หนังสือกรมบัญชีกลาง
หมวดหนังสือ­ การเงิน การคลัง และการงบประมาณ
หัวเรื่อง ออสเตรีย -- การคลัง, หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังระดับสูง (บงส.) -- รายงานการศึกษาดูงาน, เช็ก -- การคลัง
รหัสหนังสือ­ 09000041
เลข ISBN -
ปีที่นำเข้า 2015-07-06
จำนวนหน้า 35
จำนวนหนังสือ 10 เล่ม
รายละเอียด ผลการศึกษาดูงานสาธารณรัฐออสเตรียและสาธารณรัฐเช็ค หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 2 วันที่ 3-9 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.227.97.219