ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> CFO -> คู่มือการจัดทำสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product: GPP) แบบ Bottom upอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง กรมบัญชีกลาง. สำนักการเงินการคลัง.
สำนักพิมพ์ กรมบัญชีกลาง
ชนิดหนังสือ­ หนังสือกรมบัญชีกลาง
หมวดหนังสือ­ CFO
หัวเรื่อง ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด --ไทย
รหัสหนังสือ­ 09000034
เลข ISBN -
ปีที่นำเข้า 2015-06-19
จำนวนหน้า 113
จำนวนหนังสือ 10 เล่ม
รายละเอียด ประกอบด้วย แนวความคิด แหล่งข้อมูล วิธีการจัดเก็บข้อมูล วิธีการคำนวณ การวิเคราะห์ และจัดทำรายงานสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) นอกจากนี้ ได้ประมวลคำถาม และคำตอบเกี่ยวกับการจัดทำสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) เพื่อให้ผู้ที่ศึกษา หรือผู้ปฏิบัติงานได้ใช้เป็นความรู้พื้นฐานที่สำคัญในการจัดทำ และวิเคราะห์ข้อมูลสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ได้ต่อไป
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.235.137.159