ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการจัดการ -> การเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กรอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง อ. ทวี มณีสาย
สำนักพิมพ์ ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการจัดการ
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02002357
เลข ISBN 9743021775
ปีที่นำเข้า 2013-06-15
จำนวนหน้า 234
จำนวนหนังสือ 4 เล่ม
รายละเอียด หนังสือเล่มนี้ เนื้อหาว่าด้วยวิชาการเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร มีเนื้อหาครบถ้วนทั้ง 9 หน่วย ซึ่งผู้เรียนจะได้รับทั้งความรู้และประโยชน์ในการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชารวมทั้งผู้สนใจทั่วไปได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมอันจะช่วยเพิ่มทักษะและขีดความสามารถในการทำงานได้อีกด้วย
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.235.137.159