ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> คอมพิวเตอร์ -> ตกแต่งเว็บด้วยกราฟิก
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ  
ผู้แต่ง บุญเลิศ อรุณพิบูลย์
สำนักพิมพ์ หนังสือฟรี
ชนิดหนังสือ­ หนังสือเผยแพร่ฟรี
หมวดหนังสือ­ คอมพิวเตอร์
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 01000070
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2005-07-01
จำนวนหน้า 32
จำนวนหนังสือ 1 เล่ม
รายละเอียด องค์ประกอบสําคัญในการทํา Web ให้ดูน่าสนใจ คงหนีไม่พ้นรูปภาพที่นํามาตกแต่งซึ่งผู้พัฒนาหลายๆ คน บ้างก็นําภาพสําเร็จมาใช้งาน บ้างก็นําภาพจากเว็บอื่นๆ ที่ดูสวยงามมาใช้ และก็มีไม่น้อยที่สร้างภาพเอง โดยอาศัยโปรแกรมกราฟิกต่างๆ เช่น PhotoShop
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.235.137.159