ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> คอมพิวเตอร์ -> ไอทีกับการรื้อปรับองค์กรและการปฏิรูประบบราชการอ่านหนังสือ  
ผู้แต่ง บุญเลิศ อรุณพิบูลย์
สำนักพิมพ์ หนังสือฟรี
ชนิดหนังสือ­ หนังสือเผยแพร่ฟรี
หมวดหนังสือ­ คอมพิวเตอร์
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 01000045
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2005-07-01
จำนวนหน้า 29
จำนวนหนังสือ 1 เล่ม
รายละเอียด การปฏิรูประบบราชการ
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

34.201.9.19