ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> สวัสดิการ และค่าตอบแทน -> คู่มือการใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน ประเภทผู้ป่วยในสำหรับข้าราชการอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง กรมบัญชีกลาง
สำนักพิมพ์ กรมบัญชีกลาง
ชนิดหนังสือ­ หนังสือกรมบัญชีกลาง
หมวดหนังสือ­ สวัสดิการ และค่าตอบแทน
หัวเรื่อง โรงพยาบาลเอกชน -- การใช้บริการ
รหัสหนังสือ­ 09000103
เลข ISBN -
ปีที่นำเข้า 2016-02-11
จำนวนหน้า 24
จำนวนหนังสือ 10 เล่ม
รายละเอียด ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่สามารถเข้าร่วม "โครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล ประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลเอกชน" ขั้นตอนการรับบริการ รายชื่อโรคที่ให้บริการ และรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่ร่วมให้บริการ
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.237.205.144