ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> CFO -> คู่มือการปฏิบัติงาน (User Manual) สำหรับส่วนภูมิภาคระบบแบบสอบถาม
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง กรมบัญชีกลาง. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลการคลังและเศรษฐกิจของจังหวัด ระยะที่ 2
สำนักพิมพ์ กรมบัญชีกลาง
ชนิดหนังสือ­ หนังสือกรมบัญชีกลาง
หมวดหนังสือ­ CFO
หัวเรื่อง ระบบฐานข้อมูลการคลังและเศรษฐกิจของจังหวัด -- ระบบแบบสอบถาม
รหัสหนังสือ­ 09000099
เลข ISBN -
ปีที่นำเข้า 2015-10-07
จำนวนหน้า 69
จำนวนหนังสือ 10 เล่ม
รายละเอียด คู่มืออธิบายการทำงานของระบบแบบสอบถามสำหรับส่วนภูมิภาค อธิบายการใช้งานระบบแบบสอบถาม รวมทั้ง ลำดับการทำงานของระบบฯ
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.204.2.231