ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> CFO -> คู่มือการปฏิบัติงาน (User Manual) สำหรับส่วนภูมิภาคระบบงบประมาณอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง กรมบัญชีกลาง. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลการคลังและเศรษฐกิจของจังหวัด ระยะที่ 2
สำนักพิมพ์ กรมบัญชีกลาง
ชนิดหนังสือ­ หนังสือกรมบัญชีกลาง
หมวดหนังสือ­ CFO
หัวเรื่อง ระบบงบประมาณ -- ระบบฐานข้อมูลการคลังและเศรษฐกิจของจังหวัด
รหัสหนังสือ­ 09000098
เลข ISBN -
ปีที่นำเข้า 2015-10-07
จำนวนหน้า 116
จำนวนหนังสือ 10 เล่ม
รายละเอียด คู่มือในการอธิบายการทำงานและการใช้งานของระบบฐานข้อมูลด้านงบประมาณ รวมทั้งลำดับการทำงานของระบบฐานข้อมูลด้านงบประมาณ
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.237.205.144