ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การบัญชี -> มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 13 เรื่อง สัญญาเช่า
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง กรมบัญชีกลาง. สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ. กลุ่มงานมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
สำนักพิมพ์ กรมบัญชีกลาง
ชนิดหนังสือ­ หนังสือกรมบัญชีกลาง
หมวดหนังสือ­ การบัญชี
หัวเรื่อง การบัญชีภาครัฐ -- มาตรฐาน
รหัสหนังสือ­ 09000087
เลข ISBN -
ปีที่นำเข้า 2015-08-07
จำนวนหน้า 32
จำนวนหนังสือ 10 เล่ม
รายละเอียด ครอบคลุมการกําหนดนโยบายการบัญชี การเปิดเผยข้อมูลที่เหมาะสม ทั้งทางด้านผู้เช่า และผู้ให้เช่า เพื่อนําไปปฏิบัติกับสัญญาเช่าการเงิน ตลอดจนสัญญาเช่าดําเนินงาน
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.237.205.144