ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การบัญชี -> นโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่อง เงินลงทุนอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง กรมบัญชีกลาง. สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ. กลุ่มงานมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
สำนักพิมพ์ กรมบัญชีกลาง
ชนิดหนังสือ­ หนังสือกรมบัญชีกลาง
หมวดหนังสือ­ การบัญชี
หัวเรื่อง การบัญชีภาครัฐ -- นโยบาย
รหัสหนังสือ­ 09000084
เลข ISBN -
ปีที่นำเข้า 2015-08-06
จำนวนหน้า 28
จำนวนหนังสือ 10 เล่ม
รายละเอียด ครอบคลุมเกี่ยวกับกําหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีสําหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน ไม่ว่าเงินลงทุนนั้นจะเป็นเงินลงทุนระยะสั้น เงินลงทุนระยะยาว เงินลงทุนในความต้องการของตลาด หรือเงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด รวมถึงวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลสําหรับเงินลงทุนที่เป็นตราสารหนี้และตราสารทุน
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

100.26.176.182