ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> สวัสดิการ และค่าตอบแทน -> ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง กรมบัญชีกลาง
สำนักพิมพ์ กรมบัญชีกลาง
ชนิดหนังสือ­ หนังสือกรมบัญชีกลาง
หมวดหนังสือ­ สวัสดิการ และค่าตอบแทน
หัวเรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
รหัสหนังสือ­ 09000072
เลข ISBN -
ปีที่นำเข้า 2015-07-23
จำนวนหน้า 206
จำนวนหนังสือ 10 เล่ม
รายละเอียด รายละเอียด คู่มือค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเล่มนี้ มีขอบเขตของเนื้อหา เช่น การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรชั่วคราว/ประจำ การเดินทางกลับภูมิลำเนาเดิม ขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เป็นต้น เพื่อนำมาใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมบัญชีกลาง และนำมาใช้ศึกษาพัฒนาตนเองได้
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.237.205.144