ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การจัดซื้อจัดจ้าง และพัสดุภาครัฐ -> พัสดุภาครัฐอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง กรมบัญชีกลาง
สำนักพิมพ์ กรมบัญชีกลาง
ชนิดหนังสือ­ หนังสือกรมบัญชีกลาง
หมวดหนังสือ­ การจัดซื้อจัดจ้าง และพัสดุภาครัฐ
หัวเรื่อง พัสดุ -- การบริหาร
รหัสหนังสือ­ 09000068
เลข ISBN -
ปีที่นำเข้า 2015-07-23
จำนวนหน้า 133
จำนวนหนังสือ 10 เล่ม
รายละเอียด รายละเอียด ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐให้แก่ส่วนราชการทั่วประเทศ โดยคู่มือดังกล่าวมีเนื้อหาที่ครอบคลุมในเรื่องต่างๆ เช่น วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบควบคุมงาน การแลกเปลี่ยนหรือการเช่า สัญญาและหลักประกัน การลงโทษผู้ทิ้งงาน การควบคุม การจำหน่ายพัสดุ และราคากลาง เป็นต้น
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.232.52.135