ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ผลงานทางวิชาการของข้าราชการกรมบัญชีกลาง -> แนวทางการพัฒนารูปแบบการให้บริการบนเว็บไซต์ห้องสมุดกรมบัญชีกลางอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ไพบูลย์ ปะวะเสนะ
สำนักพิมพ์ กรมบัญชีกลาง
ชนิดหนังสือ­ หนังสือกรมบัญชีกลาง
หมวดหนังสือ­ ผลงานทางวิชาการของข้าราชการกรมบัญชีกลาง
หัวเรื่อง ห้องสมุดกรมบัญชีกลาง -- เว็บไซต์ -- แนวทางการพัฒนา
รหัสหนังสือ­ 09000064
เลข ISBN -
ปีที่นำเข้า 2015-07-23
จำนวนหน้า 23
จำนวนหนังสือ 10 เล่ม
รายละเอียด ให้เนื้อหาเกี่ยวกับรูปแบบการให้บริการบนเว็บไซต์ห้องสมุดกรมบัญชีกลาง โดยมีหลักการคือ เว็บไซต์สามารถเชื่อมโยงกับฐานข้อมูล สามารถดึงข้อมูลที่เราจัดเก็บในฐานข้อมูลขึ้นมาแสดงบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และทำรายการต่างๆ ตามที่ต้องการได้ ทำให้บทบาทในการให้บริการของห้องสมุดที่ต้องเปลี่ยนแปลงไป จากเดิมเว็บไซต์ห้องสมุดเป็นเพียงแหล่งข้อมูลที่ให้ผู้ใช้บริการเข้ามาเรียกดูข้อมูล และสืบค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศเท่านั้น จึงได้มีการพัฒนาโดยใช้หลักการสื่อสารแบบสองทาง (Two-way Communication) คือ เว็บไซต์ห้องสมุดสามารถโต้ตอบกับผู้ใช้บริการได้โดยทันที ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลา
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.237.205.144