ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> CFO -> คู่มือการนำเสนอข้อมูลทางเศรษฐกิจอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง กรมบัญชีกลาง
สำนักพิมพ์ กรมบัญชีกลาง
ชนิดหนังสือ­ หนังสือกรมบัญชีกลาง
หมวดหนังสือ­ CFO
หัวเรื่อง เศรษฐกิจการคลังจังหวัด
รหัสหนังสือ­ 09000063
เลข ISBN -
ปีที่นำเข้า 2015-07-21
จำนวนหน้า 27
จำนวนหนังสือ 10 เล่ม
รายละเอียด การจัดการองค์ความรู้เรื่อง คู่มือการนำเสนอข้อมูลทางเศรษฐกิจ เป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับหน่วยงานในระดับจังหวัด สามารถนำไปใช้ในการนำเสนอข้อมูลทางเศรษฐกิจของตนเองต่อไปได้ เนื้อหาของคู่มือประกอบด้วยความรู้พื้นฐานความรู้พื้นฐานในการนาเสนอข้อมูล ข้อมูลระดับภาคและระดับจังหวัด และการนำเสนอข้อมูลเศรษฐกิจ สำนักการเงินการคลังหวังว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในระดับจังหวัด สามารถใช้เป็นกรอบในการพัฒนา การนำเสนอข้อมูลทางเศรษฐกิจให้ประสบความสำเร็จต่อไป
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.237.205.144