ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ผลงานทางวิชาการของข้าราชการกรมบัญชีกลาง -> การวิเคราะห์และลงรายการทางบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Library 2000
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : -8.00


อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ไพบูลย์ ปะวะเสนะ
สำนักพิมพ์ กรมบัญชีกลาง
ชนิดหนังสือ­ หนังสือกรมบัญชีกลาง
หมวดหนังสือ­ ผลงานทางวิชาการของข้าราชการกรมบัญชีกลาง
หัวเรื่อง การวิเคราะห์หนังสือระบบทศนิยมดิวอี้, การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ, การลงรายการทางบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ, ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Library 2000
รหัสหนังสือ­ 09000060
เลข ISBN -
ปีที่นำเข้า 2015-07-20
จำนวนหน้า 41
จำนวนหนังสือ 10 เล่ม
รายละเอียด ให้เนื้อหาเกี่ยวกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Library 2000 และแนวการวิเคราะห์และลงรายการทางบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ทำให้ห้องสมุดสามารถจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างเป็นระบบ ผู้ใช้ บริการห้องสมุดสามารถค้นหาทรัพยากรสารสนเทศได้โดยง่าย รวมถึงผู้ใช้บริการห้องสมุดได้รับความสะดวกรวดเร็วขึ้นในการใช้บริการต่างๆ ของห้องสมุด
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.200.74.241