ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เงินเดือน และเงินประจำตำแหน่ง -> การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจ อนุมัติ และสั่งจ่ายเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญปกติข้าราชการ บำเหน็จลูกจ้าง และบำเหน็จดำรงชีพ สำหรับบุคลากรกรมบัญชีกลางอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง กรมบัญชีกลาง
สำนักพิมพ์ กรมบัญชีกลาง
ชนิดหนังสือ­ หนังสือกรมบัญชีกลาง
หมวดหนังสือ­ เงินเดือน และเงินประจำตำแหน่ง
หัวเรื่อง เบี้ยหวัด, บำเหน็จลูกจ้าง, บำเหน็จดำรงชีพ, บำเหน็จ, บำนาญ
รหัสหนังสือ­ 09000058
เลข ISBN -
ปีที่นำเข้า 2015-07-14
จำนวนหน้า 387
จำนวนหนังสือ 10 เล่ม
รายละเอียด มีเนื้อหาเกี่ยวกับบำเหน็จของข้าราชการ การกำหนดสิทธิใช้งานในระบบบำเหน็จบำนาญ (e-Pension) สำหรับเจ้าหน้าที่ของกรมบัญชีกลาง รวมไปถึงวิธีปฏิบัติงานในระบบบำเหน็จบำนาญ เป็นต้น
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.204.2.231