ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การบัญชี -> แนวทางการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง กรมบัญชีกลาง. สํานักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ
สำนักพิมพ์ กรมบัญชีกลาง
ชนิดหนังสือ­ หนังสือกรมบัญชีกลาง
หมวดหนังสือ­ การบัญชี
หัวเรื่อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -- การจัดทำบัญชี, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -- รายงานการเงิน
รหัสหนังสือ­ 09000050
เลข ISBN -
ปีที่นำเข้า 2015-07-08
จำนวนหน้า 64
จำนวนหนังสือ 10 เล่ม
รายละเอียด สืบเนื่องมาจากการรวบรวมรายงานการเงิน โดยผ่านสำนักงานคลังจังหวัด ยังประสบปัญหาในด้านปริมาณ และคุณภาพของรายงานการเงิน ดังนั้น กรมบัญชีกลาง และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้จัดทำบัญชีและรายงานการเงินอย่างถูกต้อง ด้วยการจัดทำระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยแนวทางการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เล่มนี้ขึ้น
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

100.26.176.182