ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การเงิน การคลัง และการงบประมาณ -> รายงานการศึกษาดูงานด้านการเงินการคลังภาครัฐประเทศเนเธอร์แลนด์ และเยอรมัน หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 2 วันที่ 23-28 เมษายน พ.ศ. 2558
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง กรมบัญชีกลาง
สำนักพิมพ์ กรมบัญชีกลาง
ชนิดหนังสือ­ หนังสือกรมบัญชีกลาง
หมวดหนังสือ­ การเงิน การคลัง และการงบประมาณ
หัวเรื่อง หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังระดับสูง (บงส.) -- รายงานการศึกษาดูงาน, เนเธอร์แลนด์ -- การคลัง, เยอรมัน -- การคลัง
รหัสหนังสือ­ 09000042
เลข ISBN -
ปีที่นำเข้า 2015-07-06
จำนวนหน้า 28
จำนวนหนังสือ 10 เล่ม
รายละเอียด ผลการศึกษาดูงานด้านการเงินการคลังภาครัฐประเทศเนเธอร์แลนด์ และเยอรมัน หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 2 วันที่ 23-28 เมษายน พ.ศ. 2558
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.204.2.231