ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ศิลปะ และวัฒนธรรม -> แม่ย่านาง วรรณคดีและราชาวดีผู้แต่ง พระยาอนุมานราชธน
สำนักพิมพ์ หนังสือฟรี
ชนิดหนังสือ­ หนังสือหายาก
หมวดหนังสือ­ ศิลปะ และวัฒนธรรม
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 03000024
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2014-03-27
จำนวนหน้า 34
จำนวนหนังสือ 1 เล่ม
รายละเอียด ตำนาน ความเชื่อเกี่ยวกับแม่ย่านาง ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์ในการออกเดินทาง แม่ย่านาง คือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนไทยเคารพนับถือว่าคอยคุ้มครองปกป้องกันภัย ให้แก่พาหนะ เช่น รถ เรือ หรือเชื่อว่าสิงสถิตอยู่ในรถ ในเรือ และให้คุณให้โทษแก่ผู้ขับขี่โดยสารได้
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.237.205.144