ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การศึกษา ภาษาศาสตร์ และวรรณคดี -> เรื่องโคลงที่ดีเยี่ยมผู้แต่ง ไม่มีชื่อผู้แต่ง
สำนักพิมพ์ หนังสือฟรี
ชนิดหนังสือ­ หนังสือหายาก
หมวดหนังสือ­ การศึกษา ภาษาศาสตร์ และวรรณคดี
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 03000018
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2014-03-26
จำนวนหน้า 19
จำนวนหนังสือ 1 เล่ม
รายละเอียด แนะนำ และรวบรวมโคลงที่ถูกลักษณะ มีการใช้วรรค การสัมผัสคำที่ถูกต้อง มีการสัมผัสเสียงสระเดียว มีสำนวนที่ลึกซึ้งอุปมาอุปไมย
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.237.205.144