ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ศาสนา และปรัชญา -> เรื่องพระเขี้ยวแก้วผู้แต่ง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
สำนักพิมพ์ หนังสือฟรี
ชนิดหนังสือ­ หนังสือหายาก
หมวดหนังสือ­ ศาสนา และปรัชญา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 03000017
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2014-03-11
จำนวนหน้า 57
จำนวนหนังสือ 1 เล่ม
รายละเอียด เอกสารพระเขี้ยวแก้ว หรือ พระทาฐธาตุ คือพระทันตธาตุส่วนที่เป็นเขี้ยวของพระพุทธเจ้า พระเขี้ยวแก้วยังจัดเป็นพระบรมสารีริกธาตุที่ไม่แยกกระจัดกระจาย องค์มีลักษณะแข็งแกร่งรวมกันแน่น พุทธศาสนิกชนจึงมีความศรัทธาเลื่อมใสในองค์พระเขี้ยวแก้วเป็นอย่างมาก
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.237.205.144