ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ประวัติศาสตร์ และอัตชีวประวัติ -> เรื่องตั้งหอพระสมุดวชิรญาณผู้แต่ง สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
สำนักพิมพ์ หนังสือฟรี
ชนิดหนังสือ­ หนังสือหายาก
หมวดหนังสือ­ ประวัติศาสตร์ และอัตชีวประวัติ
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 03000015
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2014-03-11
จำนวนหน้า 23
จำนวนหนังสือ 1 เล่ม
รายละเอียด พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงร่วมกับพระเจ้าลูกยาเธอและพระเจ้าลูกเธอในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริจาคพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวนหนึ่ง ซึ่งเป็นพระราชมรดกที่ได้รับมาจากพระราชชนก สร้างหอพระสมุด เพื่อรวบรวมหนังสือไทย-เทศ ที่พิมพ์ในสมัยนั้น พระราชทานนามว่า “หอพระสมุดวชิรญาณ” ตามสมณนามาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงผนวช
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.237.205.144