ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ประวัติศาสตร์ และอัตชีวประวัติ -> เรื่องก่อนประวัติศาสตร์ผู้แต่ง สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
สำนักพิมพ์ หนังสือฟรี
ชนิดหนังสือ­ หนังสือหายาก
หมวดหนังสือ­ ประวัติศาสตร์ และอัตชีวประวัติ
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 03000013
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2014-03-11
จำนวนหน้า 49
จำนวนหนังสือ 1 เล่ม
รายละเอียด กล่าวถึงทฤษฏีการกำเนิดโลก กำเนิดพืชและสัตว์ วิวัฒนาการต่างๆของสิ่งมีชีวิตบนโลก
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.237.205.144