ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การเมือง และการปกครอง -> ปัญหาพื้นฐานของชาติที่ต้องการแก้ไขอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ทองแถม ราถจำนง
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์แม่โพสพ
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ การเมือง และการปกครอง
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02001835
เลข ISBN 9749490800
ปีที่นำเข้า 2010-12-20
จำนวนหน้า 81
จำนวนหนังสือ 4 เล่ม
รายละเอียด เป็นงานเขียนที่รวบรวมวิสัยทัศน์ทางการปกครองเศรษฐกิจและการเมืองที่เขียนไว้อย่างกระทัดรัด
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.237.205.144