ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การศึกษา ภาษาศาสตร์ และวรรณคดี -> การกระจายอำนาจทางการศึกษา การเมืองและฉันทานุมัติอ่านหนังสือ  
ผู้แต่ง ภัทรนันท์ พัฒิยะ
สำนักพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ชนิดหนังสือ­ หนังสือเผยแพร่ฟรี
หมวดหนังสือ­ การศึกษา ภาษาศาสตร์ และวรรณคดี
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 01000115
เลข ISBN 974 8086 48 8
ปีที่นำเข้า 2009-04-29
จำนวนหน้า 62
จำนวนหนังสือ 2 เล่ม
รายละเอียด
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.210.22.132