ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การศึกษา ภาษาศาสตร์ และวรรณคดี -> การกระจายอำนาจทางการศึกษา บทบาทของชุมชนในการสนับสนุนด้านการเงินอ่านหนังสือ  
ผู้แต่ง วิไลลักษณ์ ผดุงกิตติมาลย์
สำนักพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ชนิดหนังสือ­ หนังสือเผยแพร่ฟรี
หมวดหนังสือ­ การศึกษา ภาษาศาสตร์ และวรรณคดี
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 01000114
เลข ISBN 9748086623
ปีที่นำเข้า 2009-04-29
จำนวนหน้า 101
จำนวนหนังสือ 2 เล่ม
รายละเอียด
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.237.205.144