ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> วิทยาศาสตร์ -> มลพิษอากาศในเมืองอ่านหนังสือ  
ผู้แต่ง ผศ. งามจิตต์ ไชยวุฒิ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักพิมพ์ หนังสือฟรี
ชนิดหนังสือ­ หนังสือเผยแพร่ฟรี
หมวดหนังสือ­ วิทยาศาสตร์
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 01000093
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2005-07-01
จำนวนหน้า 60
จำนวนหนังสือ 1 เล่ม
รายละเอียด
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.228.11.9