ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> คอมพิวเตอร์ -> ข้อปฏิบัติด้านกฎหมายการค้า Online และแนวทางในการเขียน Disclaimerอ่านหนังสือ  
ผู้แต่ง สุรางคณา แก้วจำนงค์
สำนักพิมพ์ หนังสือฟรี
ชนิดหนังสือ­ หนังสือเผยแพร่ฟรี
หมวดหนังสือ­ คอมพิวเตอร์
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 01000018
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2005-07-01
จำนวนหน้า 48
จำนวนหนังสือ 1 เล่ม
รายละเอียด การค้าแบบ Online หรือ e-commerce
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.237.205.144